Πάτρα: Η νέα... είσοδος της πόλης

Θετικές εντυπώσεις και κολακευτικά σχόλια αποσπά η ανανεωμένη εικόνα που παρουσιάζει η είσοδος στην Πάτρα, μετά τις εργασίες που έγιναν στη νέα εθνική οδό από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου μέχρι τη γέφυρα του Χαράδρου.

Πιο συγκεκριμένα, ανακατασκευάστηκαν πεζοδρόμια, όπως και η κεντρική νησίδα, ακόμα υπήρξε και παρέμβαση στο πράσινο με τη φύτευση δέντρων. Κατά μήκος του δρόμου έγινε επισκευή των φωτεινών σηματοδοτών και του ηλεκτροφωτισμού.

Να αναφέρουμε ότι, ορισμένες αστοχίες στο πράσινο θα διορθωθούν με νέες, μελλοντικές παρεμβάσεις συντήρησης, που θα συνεχιστούν το καλοκαίρι.

Η φωτογραφία ανηκει στον Αντιπεριφερειάρχη έργων Θανάση Μαυρομμάτη.