Πάτρα η "έξυπνη" πόλη

Στο πλαίσιο του έργου SUMMIT – Sustainable Urban Mobility Management Technologies οργανώνεται Συνάντηση Εργασίας (Workshop) στην Πάτρα, με θέμα: «Βιώσιμη Κινητικότητα στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων», που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου και το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2015, στην Αγορά Αργύρη.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η παρουσίαση των εξελίξεων και πρακτικών εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής ως εργαλείων προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, με έμφαση  στη διαχείριση της  ζήτησης για αστικές μετακινήσεις και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης συγκοινωνιακών συστημάτων.

Θα παρουσιαστούν έργα που αναπτύσσονται από την ΑΔΕΠ για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων και εμπειρίες άλλων ελληνικών πόλεων.

Η συνάντηση εργασίας απευθύνεται κατ’ αρχήν σε εκπροσώπους και τεχνικά στελέχη των ΟΤΑ, σε πολίτες που ενεργοποιούνται σε ομάδες προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, σε ενδιαφερόμενους τεχνικούς. Οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές για το ευρύτερο κοινό.

Όσον αφορά στο Δήμο Πατρέων, σχεδιάζεται μια συνολική πολιτική πληροφόρησης των χρηστών των μεταφορικών δικτύων της πόλης, η οποία, σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

1. Ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών, με διάθεση πληροφοριών σχετικά με το χρόνο άφιξης οχημάτων σε στάσεις.

2. Ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης οδηγών σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο διαδρομής σε βασικές διαδρομές της κεντρική περιοχής και με έκτακτα συμβάντα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 17/3/2015-17:30 Προσέλευση

-18:00 Χαιρετισµός Δηµάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη

-18:10 Χαιρετισµός κ. Θανάση Γιανναδάκη, Προέδρου ?Ε ΤΕΕ Τµ. ?υτ. Ελλάδος

-18:20 Χαιρετισµός κ. Ιωάννη Ρήγα, Προέδρου ΚΤΕΛ Πάτρας ΑΕ

-18:30-18:50 Κώστας Πετράκης, συγκοινωνιολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος SUMMIT: «Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας»

-18:50-19:05 Τάκης Τριανταφύλλου, Project Manager SUMMIT Α?ΕΠ AE: «Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα στην Πάτρα-Το έργο SUMMIT»

-19:05-19:20 Διάλειμμα για καφέ

-19:20-19:40 LINK Technologies, Ανάδοχος ανάπτυξης πιλοτικής εφαρµογής SUMMIT: «Το Πληροφοριακό σύστηµα Βιώσιµης Αστικής κινητικότητας του Δήµου Πατρέων-SUMMIT»

-19:40-20:00 ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Δηµήτρης Αµαξηλάτης: «Ενεργοποιώντας τους Πολίτες για την Συν-?ηµιουργία Βιώσιµων Έξυπνων Πόλεων»

-20:00-20:30 Ερωτήσεις -Συζήτηση-Λήξη οµιλιών 1ης ηµέρας -Χρόνος για networking και ελεύθερη συζήτηση

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2015-09:30 Προσέλευση

-10:00-10:20 Ιάσων Αγγελόπουλος Σύµβουλος Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ): «Εφαρµογές ευφυών συστηµάτων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας»

-10:20-10:40 Αλέξανδρος Δελούκας Επιστηµονικός συνεργάτης ΣΑΣΘ: «Σύστηµα smart ticketing στη Θεσσαλονίκη. Κόστη και οφέλη»

-10:40-11:00 Γεώργιος Σπανός Διευθυντής Κίνησης ΟΑΣΘ: «Σύστηµα τηλεµατικής του ΟΑΣΘ»

-11:00-11:30 Ερωτήσεις -Συζήτηση-Χρόνος για networking και ελεύθερη συζήτηση

-11:30-12:00 Διάλειµµα για καφέ

-12:00-12:20 Ανδρέας Κοµνηνός Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής University of Strathclyde, Τεχνικός Σύµβουλος SUMMIT: «Χρήση δεδοµένων κοινωνικών µέσων δικτύωσης για το σχεδιασµό αστικών παρεµβάσεων-Μελέτη Περίπτωσης στην Πάτρα»

-12:20-12:40 Δρ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Επιστηµονικός Σύµβουλος «SEE-ITS»: «Παρουσίαση διακρατικού έργου ΑΔΕΠ ΑΕ (SEE-ITS)»

-12:40-13:00 Δρ. Ιωάννης Γιαλελής, Συντονιστής έργου ΚΑΘοΔΗΓΟΣ: «Παρουσίαση έργου Ολοκληρωµένο Σύστηµα Αστικής Οδικής Υποστήριξης βασισµένο σε Συνεργακούς Κόµβους-ΚΑΘοΔΗΓΟΣ»

-13:00-14:00 Λήξη οµιλιών 2ης ηµέρας -Χρόνος για networking και ελεύθερη συζήτηση.