Ο Παπανδρέου για το θάνατο του Μητροπολίτη Περγάμου, Ιωάννη Ζηζιούλα

Ο Γιώργος ΑΠαπανδρέου για το θάνατο του Μητροπολίτη ΠεργάμουΙωάννη Ζηζιούλα:

"Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο και φωτισμένο Ιεράρχητον Μητροπολίτη ΠεργάμουΙωάννη Ζηζιούλα.

Ο Ιωάννης Ζηζιούλαςυπήρξε από τους σπουδαιότερους θεολόγουςμε σημαντική ακαδημαϊκή διαδρομή και αναγνώριση.

Ανοιχτό πνεύμαδίδασκε τη σημασία της ενότηταςκαι την ανάγκη η Εκκλησία να αντιμετωπίζει με εποικοδομητικό και οραματικό τρόπο τις εξελίξεις της ζωής και της επιστήμης.

Με τον Ιωάννη Ζηζιούλα με συνέδεε μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση και αμοιβαία εκτίμηση.

Είχα τη χαρά να δεχτεί την πρότασή μου και να αποτελέσει μέλος της πρώτης Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουόπου και συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση και επιτυχή πορεία του Ιδρύματος.

Ο Ιωάννης Ζηζιούλαςπίστευε βαθιά ότιτο πιο μεγάλο ταξίδι είναι το ταξίδι της πίστης και της γνώσης που μπορεί να οδηγήσει στην αγάπη και την προσφορά.

Με αυτές τις σκέψεις τον αποχαιρετούμε όσοι τον γνωρίσαμε για το τελευταίο του ταξίδι."