ΟΛΠΑ – Φυσικό αέριο: Οι μελέτες είναι έτοιμες, αναζητούν 50 εκ. ευρώ

Η τελική εκδήλωση της δράσης Poseidon Med II, για την έλευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στο λιμάνι της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ΟΛΠΑ, με τη συμμετοχή των βασικών εταίρων του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η δράση ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της, έναν πλήρη φάκελο εγκεκριμένων μελετών και στοιχείων που θα επιτρέψουν στο Λιμάνι της Πάτρας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, όταν χρειαστεί για την προκήρυξη του έργου στο άμεσο μέλλον.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Τσώνης δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς, παραδόθηκε ένας πλήρης φάκελος με όλες τις προβλεπόμενες τεχνικές, περιβαλλοντικές και μελέτες ασφαλείας, μέχρι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Ο ΟΛΠΑ έπραξε ό,τι όφειλε απέναντι στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει και από εδώ και στο εξής, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, τόνισε ο κ. Τσώνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ και οι συνεργαζόμενοι φορείς όπως είναι φυσικό, αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά αυτό το εγχείρημα. Οπως τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού, προφανώς απαιτείται η ανάληψη δράσης εκ μέρους του κράτους, για αναζήτηση χρηματοδοτικού σχήματος μέσα από το ΕΣΠΑ ή από αλλού, ακόμα και με εμπλοκή ιδιώτη επενδυτή.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ
Στην τελική εκδήλωση του Poseidon Med II, παρουσιάστηκε η οριστική θέση κατασκευής του σταθμού ανεφοδιασμού LNG εντός του λιμένα Πατρών και εξηγήθηκε το πώς επιλέχθηκε ως η βέλτιστη λύση, ενώ οι συμμετέχοντες συζήτησαν το σενάριο συνύπαρξης αγωγών και πλοίων ανεφοδιασμού για την προμήθεια LNG.

Ο σταθμός LNG έχει χωροθετηθεί στο νότιο άκρο του λιμένα, εκεί όπου καταλήγει ο οδικός άξονας των Παραγλαύκιων οδών.

Τα σχέδια που έχουν εναρμονιστεί και με το master plan του λιμένα, προβλέπουν την κατασκευή 4 δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι τρεις θα είναι γεμάτες με χωρητικότητα 3.000 κ.μ. LNG και μια θα παραμένει άδεια για λόγους ασφαλείας.

Σε πρώτη φάση το καύσιμο θα προορίζεται μόνο για ναυτιλιακή χρήση, όμως θα υπάρχουν έτοιμες προεκτάσεις και συνδέσεις για μελλοντική διανομή στο τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου της Πάτρας, όταν αυτό θα κατασκευαστεί ή και για σύνδεση σε επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η εγκατάσταση θα έχει και μια μονάδα αεριοποίησης του LNG, καθώς και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων.

Το πρόγραμμα είχε πολλές διοικητικές και τεχνικές προκλήσεις, ενώ αποτέλεσε και σημείο τριβής με την δημοτική αρχή, καθώς η περιοχή δεν ήταν έτοιμη να αποδεχθεί εξ αρχής ένα νέο καύσιμο, γι΄αυτό και διατυπώθηκαν ενστάσεις σε σχέση με τους όρους ασφαλείας, από την πλευρά του Δήμου Πατρέων στην αρχική φάση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, τα παραδοτέα θα προσφέρουν την ευκαιρία στο λιμάνι της Πάτρας να γίνει μέρος της νέας πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.