Νομική: Να αλλάξουμε τακτική

Πληθαίνουν οι φωνές που λένε ότι πρέπει να το πάρουμε πιο δυναμικά το θέμα με τη Νομική. Το σύνολο των φορέων της περιοχής συμφωνούν ότι το θέμα της Νομικής είναι ύψιστης σημασίας τόσο για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την πληρότητα του επιστημονικού και γνωστικού του αντικειμένου, όσο και για την ίδια την πόλη και την οικονομία της.

Κοινώς, το αντιλαμβάνονται ως  ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν είναι δυνατόν  να εξαντληθεί με μια απλή επιστολή στον πρωθυπουργό που μένει προκλητικά αναπάντητη, ούτε με έκδοση ανακοινώσεων.

Ίσως θα πρέπει να εξεταστούν πολύ πιο έντονοι τρόποι αντίδρασης προκειμένου να εισακουστεί η φωνή της περιοχής για την αδικία που της απευθύνεται αλλά και να διευρυνθεί το μέτωπο της διεκδίκησης σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και σε πανελλαδικό επίπεδο.