Νίκος Νικολόπουλος:Καλά έκανε ο κ.Κοντοές που ανέβαλε την υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού για την εγκατάσταση δεξαμενής φυσικού αερίου…

Μετά την δημοσίευση επιστολής του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ κ. Νίκου Κοντοέ στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και τις διευκρινίσεις που έδωσε για την χωροθέτηση δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου και τις μελέτες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, (ξανα)πήρε τη σκυτάλη του δημόσιου διαλόγου ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, αναφέροντας:

«Είναι χρήσιμο να λειτουργεί επεξηγηματικά ένας σοβαρός φορέας, όπως ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ σε ζητήματα που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Είναι γνωστό ότι έχουν εκφρασθεί ανησυχίες για την επιλογή του χώρου (εντός της λιμενικής ζώνης), όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επί του παρόντος δεν έχουν διασκεδασθεί οι ανησυχίες, γιατί δεν έχει εξευρεθεί και προσδιορισθεί ο χώρος της εγκατάστασης, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το περιεχόμενο της επιστολής του κ. Κοντοέ.

Ως προς το σκέλος της εκπόνησης πολλών (και κοστοβόρων) μελετών, όπως μας είχε προϊδεάσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ότι θα χρειασθούν για περιβαλλοντικούς και λόγους ασφαλείας των πολιτών, καλά έκανε ο κ. Κοντοές και διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνουν εθνικούς πόρους ή τον Ο.Λ.ΠΑ.

Και είναι ακόμα καλύτερα που αναβλήθηκε η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που αναδείχθηκε στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό του Ο.Λ.ΠΑ. και αφορά σε γεωτεχνική έρευνα της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του νέου λιμανιού, μέχρις ότου εγκριθεί αρμοδίως η χωροθέτηση της σχεδιαζόμενης μονάδας. Όταν μια απόφαση είναι σωστή και επιβεβλημένη, δεν έχω αναστολές και την επικροτώ».