Μόνο… λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά στην Αιγείρα τραβά!

**Στον «αέρα» η μεταφορά των απορριμμάτων της Αιγιάλειας μετά τις αποκαλύψεις της μειοψηφίας που δρομολόγησαν εξελίξεις

Αναπόφευκτο για τη δημοτική αρχή Αιγιαλείας ήταν να δρομολογηθούν εξελίξεις μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου και τις αποκαλύψεις της μειοψηφίας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και ιδίως τη μεταφορά τους από Αίγιο, Διακοπτό, Συμπολιτεία και Ερινεό, σε… νόμιμο ΧΥΤΑ της χώρας.

Η πληθώρα ερωτηματικών που δημιούργησαν οι αποκαλύψεις της μειοψηφίας για την μεταφορά των απορριμμάτων μετά την κατακύρωση της τελευταίας δημοπρασίας, είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσει ο δήμος πλέον σε καταγγελία της σύμβασης με τον εργολάβο, με στόχο να προκηρυχθεί… κάποια στιγμή νέος διαγωνισμός και βέβαια τα σκουπίδια όλου του δήμου να μεταφέρονται προφανώς και πάλι… στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας.

Να θυμίσουμε ότι μια μέρα πριν τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου ο επικεφαλής της παράταξης «Αιγιαλέων Πόλις» Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος είχε ζητήσει μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας (αρ.69 παρ.3 για την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων και στοιχείων) τα στοιχεία του φακέλου, για τα οποία όπως ανέφερε στη συνεδρίαση η απάντηση που πήρε ήταν πως δεν ήταν δυνατό να του δοθούν για να επανέλθει ζητώντας στοχευμένα (και αφήνοντας σαφή υπονοούμενα) τις άδειες για το ΧΥΤΑ Φλόκα και το ΧΥΤΑ Ελληνικού ν.Ιωαννίνων όπου θα μεταφέρονται τα απόβλητα του δήμου Αιγιαλείας από τον ανάδοχο. Επιμένοντας κυρίως στην καθοριστική για την πορεία των πραγμάτων χρονική στιγμή της 19ης Μαϊου όπου από την οικονομική επιτροπή κατακυρώθηκε το πρακτικό για να προχωρήσει η σύμβαση και σ`αυτό αναφέρεται ότι είχαν ελεγχθεί τα στοιχεία του φακέλου. Δηκτικά δε ανέφερε πως μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε ένα σκουπίδι από την Αιγιάλεια δεν έχει μεταφερθεί ούτε στον ΧΥΤΑ του Φλόκα ούτε στον ΧΥΤΑ των Ιωαννίνων!

*Από τη πλευρά τους τα εκλεγμένα μέλη της μείζονος μειοψηφίας (Κωσταντίνου –Τομαράς –Φιλιππόπουλος) που είχαν ψηφίσει το Μάιο την κατακύρωση του πρακτικού, υπονόησαν ευθέως ότι «εξαπατήθηκαν» όσον αφορά τον έλεγχο του φακέλου κι αυτό ήταν που τους οδήγησε εκ των υστέρων να διερευνήσουν το θέμα και να προβούν στην κατάθεση στοιχείων στο Δ.Σ. βάσει των οποίων προέκυπτε ότι οι άδειες που επικαλείται ο ανάδοχος είναι από τον Γενάρη του 2014 για τον μεν ΧΥΤΑ Φλόκα και από το 2013 για τον ΧΥΤΑ των Ιωαννίνων ενώ η επίσημη απάντηση από τον ΧΥΤΑ των Ιωαννίνων ήταν πως «μετά από έλεγχο στα στοιχεία του ΧΥΤΑ Ελληνικού προκύπτει ότι δεν έγινε καμία εναπόθεση στερών οικιακών αποβλήτων από τις 22/9/17 έως και 4/10/17» από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μεταφορά των αποβλήτων της Αιγιάλειας.

Τα όσα διημείφθησαν στην θυελλώδη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρά την προσπάθεια Παναγόπουλου να κρατήσει χαμηλούς τόνους, έφεραν το δήμαρχο σε τεράστιο αδιέξοδο και η καταγγελία της σύμβασης αποτελούσε προφανώς… μονόδρομο, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για εργολαβία που αγγίζει το 1,6 εκ.ευρώ.