Μάρκου-Αναγνωστοπούλου για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε σήμερα ως Κοινοβουλευτική Αναφορά η από 17/03/2023 και με αρ. πρωτ. 22419 Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης, ώστε να επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου και στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Αναφορά συνυπογράφουν 16 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το πρόβλημα, που περιγράφεται στην Επιστολή έχει ως εξής: στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών δεν αποδίδονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και η άσκηση του επαγγέλματος επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014, χωρίς να περιλαμβάνει τα πρώην και νυν Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη πολιτεία. Η κατάσταση αυτή τους δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και θέματα επαγγελματικών ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών. Επίσης, μπορεί να καταδικαστεί σε μαρασμό και αποσύνθεση η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι Βουλευτές κάλεσαν τους αρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση, ώστε να αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και στους πτυχιούχους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με όλα τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα - νυν και πρώην- και να αποκατασταθεί  ως εκ τούτου, η παραπάνω αδικία και δυσλειτουργία.