Κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις στη σταφίδα στη Δυτική Ελλάδα

Ανάστατοι είναι, για ακόμα μια φορά, οι παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στις 4 Δεκεμβρίου στη δημοσίευση της απόφασης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση, από την οποία δεν προκύπτει παράταση στην ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος σε εμπόρους και εξαγωγείς.
Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης (επιδότηση) είναι οι παραγωγοί που παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, έως την 30ή Νοεμβρίου.
Η αναλογία της επιδότησης υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και το σύνολο των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παραγωγοί δεν πρόλαβαν να παραδώσουν όλο το προϊόν τους σε εμπόρους και εξαγωγείς μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, θα πάρουν μειωμένη επιδότηση από το ΥπΑΑΤ.
Να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται στα 17.593.140 ευρώ, ενώ η συνδεδεμένη ενίσχυση που θα δοθεί φέτος στους παραγωγούς της κορινθιακής σταφίδας, ανέρχεται στα 3.518.628 ευρώ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Πέρυσι, η συνδεδεμένη ενίσχυση ήταν στα 47 ευρώ το στρέμμα, ενώ με τη νέα ΚΑΠ μειώθηκαν τα ποσά που προβλέπεται να κυμαίνονται από 36 έως 56 ευρώ το στρέμμα.