Η Περιφέρεια Δ.Ε θωρακίζει ποτάμια για πλημμύρες – Κονδύλια για ζημιές

Εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες σε τρεις δήμους της Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσό των 140.000 ευρώ θα πάρει ο Δήμος Ναυπακτίας και η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με την πρόοδο των έργων. Στο ίδιο πλαίσιο εγκρίθηκαν χρηματοδότηση-επιχορήγηση ύψους 120.000 ευρώ για τον Δήμο Θέρμου καθώς επίσης και χρηματοδότηση-επιχορήγηση ύψους 500.000 ευρώ για τον Δήμο Αγρινίου.
Τα χρήματα αυτά αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών και στόχο έχουν να εμποδίσουν πιθανές ζημιές στο μέλλον.