Ημερίδα για τις τάσεις διατροφής στην Πάτρα

«Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων & τη Διατροφή του Ανθρώπου»

6 Δεκεμβρίου 2023

Αμφιθέατρο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα

 

Ενότητα I: Ο Κλάδος της Αγροδιατροφής στο σύγχρονο περιβάλλον

09:30 – 09:40

Χαιρετισμός - Καλωσόρισμα

Ι. Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου & Πρόεδρος ΠΣΕΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

09:40 – 09:50

Χαιρετισμός  

Φ. Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

09:50 – 10:05

Πολιτικές και δράσεις για την ενίσχυση του Κλάδου της Αγροδιατροφής και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Μ. Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, ΥΠΑΝ

10:05 – 10:20

Αγροδιατροφή: Μία από τις Προτεραιότητες της Έρευνας στη χώρα μας

Α. Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας, ΥΠΑΝ

10:20 – 10:30

Η συμβολή της Καινοτομίας στις προκλήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου & οι προοπτικές  Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ & Μέλος Συμβουλίου Καθοδήγησης ΕΤΠ

 

Ενότητα II: Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες ανάπτυξης του Κλάδου της Αγροδιατροφής

10:30 – 10:45

Παλαιό & Νέο Σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας

Κ. Κοκκινοπλίτης, Μέλος Συμβουλίου Καθοδήγησης Ελληνικής ΤΠ

10:45 – 11:00

Εθνική Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας – Προτεραιότητες στην Αγροδιατροφή  

Δρ Ευθύμης Σακελλαρίου, Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, ΓΓΕ&Κ

11:00 – 11:15

Ελληνική ΤΠ: Προτάσεις για την ενίσχυση των Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας  

Δ. Λαδικός, Πρόεδρος Συμβουλίου Καθοδήγησης ΕΤΠ

 

Ενότητα III: Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων & τη Διατροφή του Ανθρώπου

11:45 – 12:00

Ενιαία Υγεία - Οι προκλήσεις στον τομέα των Τροφίμων και της Διατροφής μετά την COVID-19  Καθ. Α. Ζαμπέλας, ΓΠΑ & Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

12:00 – 12:15

Εφαρμογή Blockchain στην Βιομηχανία Τροφίμων

Αν. Καθ. Ν. Χωριανόπουλος, ΓΠΑ

12:15 – 12:30

Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από υποπροϊόντα τυποποίησης Κορινθιακής σταφίδας Α. Μπεκατώρου, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών

12:30 – 12:45

Μοριακά «rapid test» για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατροφής

Θ. Χριστόπουλος, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

12:45 – 13:00

Γεωργία Ακριβείας: Oι νέες τεχνολογίες βιομοριακής ανάλυσης υψηλής-απόδοσης στον έλεγχο ποιότητας της  καλλιέργειας και του προϊόντος/τροφίμου

M. Κλάπα, ITE/IEXMH

 

13:00 – 13:15

Εφαρμογές μικροφυκών για επεξεργασία υγρών αποβλήτων-δέσμευση CO2-παραγωγή πρωτεΐνης Δ. Βαγενάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

13:15 – 13:30

Εξασφαλίζοντας Ποιότητα και Ασφάλεια στην Αγροδιατροφή: Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Διαδικτύου  των Πραγμάτων – IoT

Καθ. Κ. Γιωτόπουλος, Εργαστήριο Eπιχειρηματικότητας & Ψηφιακής Καινοτομίας, Παν. Πατρών

 

Ενότητα IV: Επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

14:30 – 14:45

SmartAgroHub, ένα κέντρο ικανοτήτων στην ευφυή αγροτική παραγωγή  

Καθ. Θ. Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Καθηγητής ΓΠΑ & Πρόεδρος ΔΣ SmartAgroHub A.E

14:45 – 15:00

Ευρωπαϊκό Έργο PestNu: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικέςΔρ Ν. Καπετανάκου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΣΕΒΤ & Συμβούλιο Καθοδήγησης ΕΤΠ

15:00 – 15:15

Αξιοποίηση έρευνας στη δημιουργία βιώσιμων βιομηχανιών καινοτόμων τροφίμων  

A. Ρέζος CEO REZOS BRANDS

15:15 – 15:30

Ανάδειξη και αξιοποίηση της Έρευνας από την Βιομηχανία Τροφίμων

Δρ Κ. Πισσαρίδη, Research Projects Supervisor, ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

15:30 – 15:45

Έρευνα και Ανάδειξη της Διατροφικής Αξίας της Κορινθιακής Σταφίδας  

Δρ. Ε. Κατεχάκη, Υπεύθυνη Ποιότητας Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (ΠΕΣ ΑΕΣ ΑΕ)

15:45 – 16:00

Συσκευασία – Έρευνα και Καινοτομία

Ι. Θανασούλια, Αχαϊκά Πλαστικά

 

16:00 – 16:15

iFUNFoods και NOVoodies δύο επιτυχημένα έργα συνεργασίας ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων  χρηματοδοτούμενα από εθνικές προσκλήσεις. Τι διαφορετικό είχαν.

Π. Πανάς, ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

16:15 – 16:30

Συμπεράσματα - Λήξη εκδήλωσης