Ζαΐμης: «Με διάλογο και συνεργασία μπορούμε να συνδέσουμε την τεχνολογία με την εκπαίδευση και την εργασία»

Στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, τονίζοντας ότι η επιστήμη και η τεχνολογία είναι το εργαλείο για να εξυπηρετείται ο άνθρωπος. 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, να αναδειχτούν μεθοδολογίες αλλά και καλές πρακτικές της ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα ευρύ σύνολο γνωστικών πεδίων.

«Η κοινωνία σήμερα έχει πάει μπροστά και τα ζητήματα πλέον έχουν αλλάξει όπως κι οι προτεραιότητες για τον πολίτη, τον επιχειρηματία και εν γένει την κοινωνία. Συνεπώς, με σαφή, ειλικρινή, δημοκρατικό διάλογο και συνεργασία μπορούμε να συνδέσουμε την τεχνολογία με την εκπαίδευση και  την εργασία», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης. 

Το συνέδριο,  διεξήχθη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στις 16, 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2022 και συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.