Επιστρέφουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών τμήματα από Αιτωλοακαρνανία, Αίγιο, Ηλεία

"Το κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο ΄ή μια Σχολή, είναι μια λάθος αντίληψη που πρέπει να σταματήσει". Αυτό πιστεύει και ο πρύτανης Πατρών κ. Μπούρας που έφερε το θέμα στην Σύγκλητο. Τι αποφασίστηκε;

Αποφασίστηκε, η μετακίνηση Τμημάτων από Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Αίγιο στην Πάτρα, κάτι που αποδέχθηκε και το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, στις 21 Μαρτίου η Σύγκλητος με ψήφους 45 υπέρ, 3 κατά και 3 λευκές υιοθέτησε την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η απόφαση της Συγκλήτου εξετάστηκε αρχικά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία έκανε και τη σχετική εισήγηση στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Συνένωση των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» (Αμαλιάδα) και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής»(Μεσολόγγι) σε «Τμήμα Γεωπονίας» με έδρα το Μεσολόγγι.

2. Δημιουργία Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας  με αντικείμενο τη Διαχείριση Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος από το 2023-24.

3. Μετονομασία του Τμήματος «Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» σε τμήμα «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» με έδρα το Μεσολόγγι.

4. Συνένωση του Τμήματος «Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο με το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο.

Προτείνεται η δημιουργία τομέα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» στο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Στον τομέα αυτό θα περιέλθει και το MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται οι σπουδές διοίκησης για επιχειρήσεις τροφίμων αλλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και παραμένει το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας για να υποστηρίξει όλα τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής.

5. Απορρόφηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο από καινούργιο τμήμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αειφορική γεωργία.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Συνένωση του Τμήματος Μουσειολογίας (Πύργο) με το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» (Αγρίνιο) με ονομασία Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» και έδρα την Πάτρα. Το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα.  

Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα ώστε να είναι κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής που βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Κουκούλι.

Η προφανής συνέργεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την Ορθοπαιδική και Νευρολογική Κλινική, καθώς και με την Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι επ' ωφελεία των φοιτητών.