Εν αναμονή απόφασης από το ΣτΕ η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Αχαίας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κολλήσει ο διαγωνισμός για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Από τον διαγωνισμό που δημοπράτησε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας (ΣΥΔΙΣΑ) ως δικαιούχος του έργου, με τον προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στα 93 εκατ. ευρώ έχουν κατατεθεί προσφυγές από δύο εταιρείες με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει καθυστέρηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ και δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δει σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί μεγάλα έργα να παρεμποδίζονται επ’ αόριστον από νομικές προσφυγές μεταξύ αντιμαχόμενων εταιρειών, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Πάντως, ο κ. Αλεξόπουλος διαβεβαίωσε ότι αυτές οι καθυστερήσεις δεν θέτουν σε διακινδύνευση την πίστωση του έργου που είναι εξασφαλισμένη.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος, καθώς και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 8.113 τόνων ετησίως.