Ε.Ι.Ν.Α: Να σταματήσει η αδικία εις βάρος των συναδέλφων ιατρών των ΤΟΜΥ

"Μέχρι σήμερα η προϋπηρεσία ιατρών σε Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) δεν προσμετράται για τη μονιμοποίηση στην πενταετία και τη βαθμολογική τους εξέλιξη (από Επιμελητής/τρια Β΄ σε Α΄ και από Επιμελητής/τρια Α΄ σε Διευθυντή/τρια)  και για την περίπτωση που διεκδικήσουν μόνιμη θέση στο ΕΣΥ.  Αν κάποιος συνάδελφος έχει προϋπηρεσία σε ΤΟΜΥ πχ τρία χρόνια, αυτή δεν υπολογίζεται πουθενά, Το ίδιο συμβαίνει με τη μισθολογική τους εξέλιξη: δεν λαμβάνονται υπ' όψη τα κλιμάκια γι’ αυτή την προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα τη μισθολογική καθήλωσή τους.

Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφωρη αδικία και άνιση μεταχείριση πάρα πολλών συναδέλφων που συνέδραμαν και συνεχίζουν να συνδράμουν στην πολύπαθη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, εφόσον οι Τοπικές Μονάδες Υγείας αποτελούν δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπαγόμενες διοικητικά στα Κέντρα Υγείας, ενώ οι ιατροί που υπηρετούν στις ΤΟΜΥ έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντίθετα, για παράδειγμα η υπηρεσία υπαίθρου των ιατρών και η προϋπηρεσία ως Επικουρικός Ιατρός ορίζεται ρητά πως προσμετράται για τη βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ.

·        Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των ιατρών σε Τοπικές Μονάδες Υγείας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ.
·        Καλούμε την ΟΕΝΓΕ να παρέμβει άμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε οι εκατοντάδες συνάδελφοι των ΤΟΜΥ να σταματήσουν να είναι αόρατοι!"