Εθελοντισμός και Περιβάλλον: Το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022, στις 18.30, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ) και ο Σύλλογος Φίλων ΜΕΤ, διοργανώνουν στον χώρο του ΜΕΤ την εκδήλωση «Εθελοντισμός και Περιβάλλον, το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του».

Αναλυτικά: http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/480-2022-11-29-11-43-54/2022-12-04-18-30