Δωρεάν ραντεβού με διατροφολόγους τον Ιούνιο και στην Πάτρα

Εντός του Ιουνίου ξεκινάει στη χώρα μας το πρόγραμμα καταπολέμησης της παχυσαρκίας που είναι ενταγμένο στον σχεδιασμό δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας ή παχυσαρκίας και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά για τα εξής:

α) Εχουν δωρεάν κλινική εκτίμηση ώστε να γνωρίζουν αν έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση παχυσαρκίας και να τους αντιμετωπίσουν εγκαίρως,

β) να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από ειδικούς διατροφολόγους προκειμένου να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και τη σωματική τους κατάσταση,

γ) να λάβουν δωρεάν εξειδικευμένη συνδυασμένη θεραπεία (διατροφική συμβουλευτική, συμβουλευτική αλλαγή συμπεριφορών υγείας και φαρμακοθεραπεία) σε περιπτώσεις σοβαρής παχυσαρκίας που συνυπάρχει με σοβαρά χρόνια νοσήματα.

Σε ό,τι αφορά τα ραντεβού, θα υιοθετηθεί η ίδια διαδικασία με το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Θα δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για τους συμβεβλημένους διαιτολόγους – διατροφολόγους με τον θεράποντα ιατρό που θα έχει όλο το ιστορικό του πάσχοντος να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να εκδίδει το παραπεμπτικό για το δωρεάν ραντεβού.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε διαιτολόγους – διατροφολόγους αλλά και φαρμακοθεραπεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, περιλαμβάνει το σχέδιο του υπουργείου Υγείας με στόχο τη μείωση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων εκπόνησε το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Περιλαμβάνει δράσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, επιδιώκοντας αφενός να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση της παχυσαρκίας και αφετέρου, να καταπολεμήσει τις συνέπειες της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας, οι οποίες οδηγούν συχνά στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητας.