Δικαστικοί Υπάλληλοι Αιγίου: Δίωρες διακοπές εργασιών έως την Παρασκευή

Η ανακοίνωση του Σύλλογου Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου:

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου με την 123/14-9-2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του Κλάδου που ξεκίνησαν εκ νέου,(διακόπηκαν την 11-3-2020 λόγω κορωνοιού), σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη 2021, με δίωρες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ακροατηρίων και γραφείων (09.00 – 11.00) χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου ( ώρα 15.00), μέχρι και την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη 2021 οπότε και θ΄ αποφασίσει εκ νέου για την συνέχισή τους.

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε
1/Διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων.
2/Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
3/Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.
4/Υλοποίηση στην πράξη της γενικής και ειδικής επιμόρφωσης
5/Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια.
6/Εκσυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών.
7/Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης.
8/Διπλασιασμό των εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων.