Διαγωνισμός για την αντικεραυνική προστασία στα σχολεία της Πάτρας

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε δημόσια σχολεία του Δήμου Πατρέων, με στόχο την προστασία των μαθητών, από τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι όλο και πιο συχνά και όλο πιο ακραία, με καταστροφικές συνέπειες, διενεργείται με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι στα σχολεία, ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, εγκατάστασης με αλεξικέραυνο.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων (αρμόδιος: Γ. Κυριακόπουλος, Μαιζώνος 147, 1ος όροφος, τηλ: 2613 610249, FAX: 2613 610258), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η περίληψη διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr.