Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας

Συνεδριάζει, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις 18 Σεπτεμβρίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου.

Τα θέματα που συζητούνται είναι τα εξής:

1. Αίτημα 22 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης με θέμα: «Να δοθεί «εντέλλεσθε» στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου από το Δήμαρχο Πατρέων κ. Κων/νο Πελετίδη, για υλοποίηση της απόφασης, όπως ο νόμος ορίζει, που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/7/2023, για συνομολόγηση παράτασης της εργασίας των εργαζομένων, όπως έχει διατυπωθεί στο σύνολό της σε αυτή» (σχετικό το αριθ. 91633/8-9-2023 αίτημα 22 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

2. Έγκριση της αριθ. 76/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ, περί έγκρισης έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος Δ.Σ.).

3. Άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) τηλεπικοινωνιακών καμπίνων της VODAFONE PANAFON AE σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ», (σχετική η αριθ. 108/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

5. Έγκριση διαμόρφωσης και κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών υποδομών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου – Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

7. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 555.914,87€ στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Αθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Γ΄ κατανομή 2023 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

8. Έγκριση της αριθ. 103/2023 απόφασης του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2023 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

9. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΑΚΡΙΔΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

10. Διαγραφή οφειλής (Α. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

11. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

12. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

13. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΚΑΡΔΑΜΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

14. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΚΟΥΤΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
15. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

16. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

17. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΜΑΡΚΑΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

18. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

19. Διαγραφή οφειλής (Ζ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ-Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

20. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΝΤΡΟΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

21. Διαγραφή οφειλής (Α. ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

22. Διαγραφή οφειλής (Φ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

23. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΡΑΜΜΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

24. Διαγραφή οφειλής (Α. ΦΩΚΑΣ, Ν. ΦΩΚΑΣ, Ε. ΦΩΚΑ, Μ. ΦΩΚΑ, Α. ΦΩΚΑ, Σ. ΦΩΚΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

25. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).