Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νέα χρονιά με νέες τιμές διοδιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», αναπροσαρμόζονται τα τέλη διέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως ανακοινώνει η Γέφυρα.

Σε ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές των διοδίων, η εταιρεία παραχώρησης, αποσκοπώντας πάντα να παρέχει μειωμένο κόστος διέλευσης στους συχνούς και τοπικούς χρήστες, συντομότερη διέλευση μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων και υπό πρίσμα κοινωνικής αντίληψης, προέκρινε τις εξής επιλογές:

Το κόστος διέλευσης για ΑμΕΑ όπως και το κόστος της «Κάρτας Υγείας» να παραμείνουν σταθερά

Το κόστος της κάρτας 10 διελεύσεων για μοτοσικλέτες να παραμείνει επίσης σταθερό

Για το ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα «διέλευση μ’ επιστροφή» για επιβατικά ΕΙΧ (κατηγορία 2)
να αυξηθεί ο χρόνος για την πραγματοποίηση της 2ης διέλευσης από 3 σε 4 ώρες

Να συνεχίσουν να προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις στους συχνούς και τοπικούς χρήστες (επιβατηγά ΙΧ και φορτηγά) που είναι συνδρομητές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ e-pass με το μέσο κόστος διέλευσης για τους συχνούς χρήστες να είναι χαμηλότερο από το κόστος της εναλλακτικής διέλευσης από το στενό.

Αναλυτικά οι τιμές απλών διελεύσεων και εκπτωτικών προϊόντων ανά είδος και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Απλή διέλευση

Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Απλή διέλευση

Επιβατηγά ΙΧ
13,50 13,70

Επιβατηγά ΙΧ με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ
5,00 5,00

Φορτηγά – 2 άξονες
20,30 21,00
– 3 άξονες
33,00 34,00
– 4 άξονες και άνω
42,00 43,00
– 5 άξονες και άνω
42,00 43,00

Λεωφορεία
– έως 20 θέσεις
30,50 32,00
– από 20 έως 40 θέσεις
43,00 45,00
– άνω των 40 θέσεων
66,00 69,00

Μοτοσικλέτες
1,90 2,00.