Από το Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Έργο «NEXT MUSEUM»

Ολοκληρώνεται με επιτυχία από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ευρωπαϊκό Έργο «NEXT MUSEUM – Stimulating digitization at small and medium-sized museums through the enhancement of the Digital Curator», το οποίο υλοποιείται τα δύο τελευταία χρόνια. Το έργο έχει ως πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων Μουσείων στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή, η οποία αναδείχθηκε ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Στόχος είναι, επίσης, ο καθορισμός ενός κοινού μοντέλου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα επέτρεπε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα μουσεία με τρόπο που θα συμβάλει σημαντικά στην αξιοποίηση, την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα κοινής χρήσης ολόκληρης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στην αναβάθμιση ικανοτήτων και δεξιοτήτων (upskilling) και την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τομέα της μουσειακής επιμέλειας και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στο Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα) με την συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος Επ. Καθ. του Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του Next Museum, ενώ η κα. Ιωάννα Γιαννούκου, Επ. Καθ. στο ίδιο Τμήμα, παρουσίασε τα πιλοτικά Ψηφιακά Επιχειρησιακά Σχέδια των Μουσείων που συμμετείχαν.

Στη συνέχεια ο κ. Θεόδωρος Τσούμπελης – Chief Executive Officer της εταιρείας Dynacomp, εξήγησε στο κοινό την λειτουργία ενός Ψηφιακού Σύστηματος Περιήγησης και Ανάδειξης Περιεχομένου για Μουσεία και ο κ. Δημήτρης Τσώλης Αναπ. Καθ. του Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έκανε μια ανάλυση για την χρήση Νέων Τεχνολογιών στα Μουσεία σήμερα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κα. Ελένη Γκίκα, Founder της PIVOT ΑΜΚΕ, με μια αναφορά σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των ψηφιοποιημένων ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων.

Το έργο NEXT MUSEUM χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+.