Από την Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Πάτρα από το ΚΕΚ Δάφνη

"Χτίζοντας Γέφυρες από τα σχολεία στην Απασχόληση" λέγεται το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που ολοκληρώθηκε στην Αχαία με την συμμετοχή καθηγητών Λυκείου (των τελευταίων τάξεων) αλλά και εκπαιδευτών προγραμμάτων κατάρτισης.

To πρόγραμμα απευθυνόταν καθαρά σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρακολούθησαν, συζήτησαν και ανέλυσαν τρόπους για την προώθηση των νέων στην απασχόληση. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσέγγιση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, στην μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος (που ο τίτλος του είναι Progress VP 2011/010 και ολοκληρώθηκε τον π. Απρίλιο του 2014), είναι η ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα, απευθυνόταν λοιπόν και σε εκπαιδευόμενους, μαθητές και σπουδαστές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια προκειμένου να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να αξιοποιήσουν την πληροφόρηση για την ανάπτυξη ορθότερων και πιο εύστοχων στρατηγικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

         
Στο πλαίσιο των εργασιών του Προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις των συνεργαζόμενων φορέων:
 Docete Omnes Foundation (Ισπανία), που αποτελεί τον συντονιστικό φορέα
ΚΕΚ Δάφνη ( Ελλάδα)
Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. (Γερμανία)
 Provincial And District Education Directorate ( Τουρκία),
Cramars ( Ιταλία) και
 AIFED (Ισπανία)
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Η πρώτη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του  ΚΕΚ Δάφνη  στις 20-23 Μαΐου 2013 στην Πάτρα.
 Στην πρώτη αυτή επαφή έγινε αναλυτική  παρουσίαση του προγράμματος ως προς το αντικείμενο και τους στόχους του από τους Συντονιστές, Fatima Carmona Sanchez και J.Martinez. Στη συνέχεια έγινε μια παρουσίαση του  Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Διευθυντή του ΚΕΚ,  Χρήστο Γιαννακόπουλο και τη Βασιλική Τσεκούρα από το ΚΕΚ Δάφνη και ανάλυση των στρατηγικών καλής πρακτικής του προγράμματος, με τη συμμετοχή των υπόλοιπων φορέων.
        
Η επόμενη συνάντηση έλαβε χώρα στο Tolmezzo της Ιταλίας στις 29-30 Οκτωβρίου 2013 με τη συμμετοχή των φορέων- εταίρων του προγράμματος, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν στην πρώτη φάση του Προγράμματος και αποφασίστηκε η σύνταξη ενός βιβλίου ως εγχειρίδιο για τα επικείμενα σεμινάρια.
     
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες :
http://www.kekdafni.gr/building-bridges  
http://www.fromschoolstoemployment.eu/