Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στα 8μηνα του Δήμου

Η Δημοτική Αρχή ζητά την άμεση καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων στα 8μηνα Κοινωφελούς Εργασίας

 Οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, έγκαιρα έχουν στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, τα απαραίτητα στοιχεία για τη καταβολή του μισθού των εργαζομένων στα Κοινωφελή Προγράμματα.

Η έγκαιρη καταβολή του μισθού στα 8μηνα αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Οι άνεργοι που προσλήφθηκαν από τον ΟΑΕΔ και εργάζονται στο Δήμο Πατρέων, έχουν ξεπεράσει τα όρια της υπομονής και αντοχής τους διότι αφορά εργαζόμενους που ήταν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να υπάρξει άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των μισθών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, των εργαζομένων στα Κοινωφελή Προγράμματα του Δήμου Πατρέων.