Αναρτήθηκαν οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας

Ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, καθώς και οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στη διάθεση του Συμβουλίου ή ήρθαν με μετάθεση στην περιοχή της Αχαΐας για πρώτη φορά αρκετά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Τάσος Σταυρογιαννόπουλος σε ανακοίνωση του αναφέρει:

Στις 20/5 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την τοποθέτηση των συναδέλφων που δεν τοποθετήθηκαν στην α΄ φάση. Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Ιδιαίτερα, στον κλάδο των δασκάλων πολλοί συνάδελφοι μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση κοντά στον τόπο κατοικίας τους μετά από πολλά χρόνια οργανικής τοποθέτησης σε μακρινά σχολεία. Συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν και τους ευχόμαστε καλή θητεία στα νέα τους σχολεία. 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2022


ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕ60

3

2

66,66%

ΠΕ70

7

4


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2022

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕ06

15

14

93,33%

ΠΕ07

5

5

100%

ΠΕ08

1

1

100%

ΠΕ11

21

7

33,33%

ΠΕ60

64

26

40,63%

ΠΕ70

247

145

58,70%

ΠΕ79

11

2

18,20%

ΠΕ86

10

4

40%