Ανακοινώθηκαν τα πρώτα βιομηχανικά διδακτορικά του Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α' Κύκλου Βιομηχανικών Διδακτορικών του πιλοτικού προγράμματος «UPatras IQ» που υλοποιεί το  Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη στήριξη των ΣΕΒ και ΣΕΒΠΕΔΕ σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής, στη συνεργασία της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Με άξονα τη γνώση και με αμοιβαία οφέλη, επιβεβαιώνεται στην πράξη πως η ερευνητική και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να συνεργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής.  

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τις επιχειρήσεις πρωτοβουλία, όπως καταδεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων που ήταν υπερδιπλάσιος των θέσεων του προγράμματος.  

Η ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου αντανακλά, επίσης, τις αυξημένες ανάγκες τους για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς 1 στις 3 επιχειρήσεις δυσκολεύεται να καλύψει θέσεις εργασίας, με τις κατάλληλες δεξιότητες στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής.  

Εκφράζει, επίσης, τη διάθεσή τους να στηρίξουν ενεργά την εμπορική και κοινωνική αξιοποίηση της νέας επιστημονικής γνώσης. 

Κύριοι ωφελούμενοι είναι οι ίδιοι οι υποψήφιοι διδάκτορες, που αποκτούν δεξιότητες με εφαρμογή και εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος καθώς το πρόγραμμα «UPatras IQ» υποστηρίζει 4ετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού με τριπλή συνεργασία, του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ» μπορείτε να δείτε στο https://uphd.upatras.gr/.