ΑΕΙ Πατρών: Για να πετάξεις, πρέπει να πάρεις ρίσκα…

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, μας πληροφόρησε για μια ιδιαιτέρως καλή εξέλιξη, για το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αχαϊκής πρωτεύουσας:

"Στην Αθήνα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Purdue Universiy για συνεργασίες. Συζητήσαμε την υλοποίηση εξ αποστάσεως ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού σε Computer Engineering and Computer Science και ξενόγλωσσου προπτυχιακού σε Computer Engineering and Computer Science. Εξωστρέφεια, Διεθνοποίηση και Ακαδημαϊκότητα ο προσανατολισμός!!!"