Αδικίες και παρενέργειες από το lockdown της δικαιοσύνης

Παραλυτικά προβλήματα με ηθική διάσταση προκαλεί η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της δικαιοσύνης, για την οποία διαμαρτύρονται οι δικηγορικοί σύλλογοι και ολόκληρος ο κόσμος της θέμιδας.

Πέραν της απώλειας εισοδήματος για τους δικηγόρους, που υπέστησαν μεγάλη αιμορραγία στο μεγαλύτερο μέρος του 2020 η οποία συνεχίζεται επ' αόριστον και στο νέο έτος, μείζον ζήτημα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος εγείρεται και ως προς τα άτομα που τελούν υπό προφυλάκιση ή κράτηση για ποινικές πράξεις.

Με δεδομένο ότι τα δικαστήρια δεν λειτουργούν, αδυνατούν να διεκδικήσουν καλύτερη ποινική μεταχείριση- μείωση της ποινής ή ελευθέρωση - αφού δεν διεξάγονται οι δίκες που τους αφορούν.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν πλησιάζει η πάροδος του 18μήνου από την κράτηση, οπότε και διεξάγεται η δίκη, για να μην υπάρξει αναγκαστική αποφυλάκιση όπως ο νόμος ορίζει.