Αίγιο: Προσλαμβάνει άτομο το ΕΚΑΜΕ

Το ΕΚΑΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα διάστημα και σκοπό την ανανέωση και μετατροπή σε αορίστου, κατά προτίμηση άνδρας με τα τυπικά προσόντα:

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΕΙ) με πρόσθετες γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικών, επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία 2 έτη, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας με πτυχίο, άριστη γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και συμπληρωμένο το 25ο έτος ηλικίας και μέχρι το 45ο.

Τα βιογραφικά στέλνεται στη διεύθυνση info@ekame.gr, ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τέρμα Μητροπόλεως, ΤΚ 25100, Αίγιο (με την ένδειξη πρόσληψη) ή και προσωπικά στην ίδια διεύθυνση.

Καταληκτική ημερομηνία η 20ή Ιουνίου. Η επιλογή θα γίνει ύστερα από προσωπική συνέντευξη.