Αίγιο: Θέμα λίγων ημερών οι υπόγειοι κάδοι

Πραγματικότηττα γίνεται πλέον η λειτουργία των πρώτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία του Αιγίου, οι οποίοι αποτελούν αναμισβήτητη πρόοδο στη διαχείριση των σκουπιδιών, προσφέροντας ασφάλεια, μεγαλύτερη καθαριότητα και πιο υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Οι «Πράσινες γωνιές» ανακύκλωσης με 5 ρεύματα θα 'ναι σχεδόν αθέατοι και καλαίσθητοι, μέσα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η ανάδοχος εταιρεία «Ecosynergy», σκάβοντας και εγκαθιστώντας τους κάδους στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων (Αράτου) πίσω από τις τσουλήθρες, στην οδό Ανδρονοπούλου άλλους 2 πίσω από το Δημοτικό Μέγαρο, άλλοι τόσοι στο κάτω μέρος της «Τεμπελόραχης» προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής, 2 στην οδό Μελετοπούλων, 2 στην οδό Κλ. Οικονόμου και Ερμού και τέλος 3 στην οδό Ταξιαρχών.