«Ανάγκη χορήγησης της αυτονόητης παράτασης τελικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων αξιολόγησης από τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.»

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε σήμερα ως Κοινοβουλευτική Αναφορά η πρόσφατη Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού, για το σοβαρό ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της σχολικής κοινότητας, το οποίο αφορά στον αποκλεισμό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Β’ και Γ’ Λυκείου από τη συμμετοχή τους στην ενδεδειγμένη προφορική εξέταση στις προαγωγικές και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Την Αναφορά συνυπογράφουν 22 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ο αποκλεισμός των μαθητών αποτελεί απόρροια της πρακτικής, που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο παρέλειψε –άγνωστο για ποιο λόγο- να προβεί στην έγκαιρη γνωστοποίηση σε Διευθυντές σχολείων και ενώσεις Γονέων της νέας νομοθετικής ρύθμισης, και της σχετικής Εγκυκλίου του, όπου προβλεπόταν καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση σχετικής αίτησης στα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.. Χαρακτηριστικά, η σχετική Εγκύκλιος εστάλη στα σχολεία ηλεκτρονικά την 5 η Οκτωβρίου 2022 ενώ η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης στα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. έληγε την 31 η Αυγούστου 2022!!! Ο αιφνιδιασμός των μαθητών, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες αλλά δεν είχαν ακόμη ζητήσει την αξιολόγησή τους, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματός τους να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και δυσμενή διάκρισή τους σε σχέση, με τους λοιπούς συμμαθητές τους.

Οι Βουλευτές κάλεσαν την Υπουργό κ. Κεραμέως να χορηγήσει την αυτονόητη παράταση τελικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων αξιολόγησης από τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. ούτως ώστε, οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, που έμειναν χωρίς δική τους υπαιτιότητα εκτός διαδικασίας, να μη στερηθούν το δικαίωμά τους να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, υπό ίσους όρους με τους λοιπούς συμμαθητές τους.