Σημαντικό έργο δικτύων ύδρευσης στην Αιγιάλεια

Δημοπρατήθηκε από την ΔΕΥΑΑ η αντικατάσταση του αγωγού νερού της Αιγείρας και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Διακοπτού, από τα οποία θα επιλυθεί το πρόβλημα της υδροδότησης.

Οι προσφορές κατασκευής θα κατατεθούν μέχρι τις 14 Ιουνίου, με σύντομη έναρξη εργασιών από τη γεώτρηση και το αντλιοστάσιο στον ποταμό Κράθη μέχρι τη δεξαμενή στα Μάρμαρα, με νέους σωλήνες μεγάλης αντοχής.

Η χάραξη του αγωγού θα έχει μήκος 5.000μ. θα περνά κάτω από την «Ολυμπία οδό»  και τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή και θα ακολουθεί την παλιά εθνική οδό Πατρών - Αθηνών. Ο αγωγός ακολουθεί και την κοινοτική οδό προς Μάρμαρα, Αμπελόκηπους και Χρυσάνθιο.

Το έργο στο Διακοπτό θα είναι συνολικού μήκους 700μ. και θα τοποθετηθούν 22 δικλείδες ελέγχου και 12 νέα φρεάτια με 150 παροχές.

Για έργο πνοής  θα κοστίσει 1,4 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της περιφέρειας και πόρους της δημοτικής επιχείρησης.