Καλάβρυτα: Το Χιονοδρομικό Κέντρο αναζητά επενδυτές

Για το επόμενο, μεγάλο βήμα του, ετοιμάζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, καθώς η γενική συνέλευση των μετόχων, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό 790.000 ευρώ.

Το ποσό πρόκειται να διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του έργου (4,11%), που αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, επένδυση η οποία έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό 20.250.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση και διάθεση 79.000 νέων ονομαστικών μετοχών σε τιμή 10 ευρώ εκάστη, αξία ίση με την ονομαστική.

Για την δημόσια προσφορά νέων μετοχών δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στην διάθεση των τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.