Καλάβρυτα: Ο Δήμος φροντίζει δημόσια εκπαιδευτήρια και κοινόχρηστα κτίρια

Εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Καλαβρύτων στο πρόγραμμα «Τρίτσης», για την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία της υπαίθρου και των οικισμών, με δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας, δηλαδή προσεισμικό έλεγχο σε δημοτικά κτίρια, προϋπολογισμού 63.478 ευρώ.

Περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο σχολείων και επιλεγμένων κτιρίων του Δήμου με 43.067 ευρώ. Ο προσεισμικός έλεγχος θα είναι ταχύς, οπτικός, δομικής και μη δομικής τρωτότητας και βαθμονόμηση – αξιολόγηση δεδομένων και επιλογή επισφαλών υποδομών που απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος.

Ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος περιλαμβάνει εφαρμογή με επί τόπου μη καταστροφικές δοκιμές, αποτύπωση ή επαλήθευση διατομών και οπλισμών σε κρίσιμα δομικά στοιχεία και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών αντοχής, με στόχο τον προσδιορισμό υποδομών που έχουν χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα υπόλοιπα και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού.

Το άλλο υποέργο εμπεριέχει δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης με προϋπολογισμό 8.125 ευρώ και κύριο αποδέκτη, μαθητές, εκπαιδευτικούς και χρήστες δημοτικών κτιρίων.

Σε συνεννόηση με τον ΟΑΣΠ έγινε επιλογή αφισών, καθώς και υλικού για διανομή στο σύνολο των σχολικών κτιρίων αλλά και τους δημότες από τα δημοτικά καταστήματα.