Θετική η πορεία της Μπακαλάρος ΑΕ μέσα στην κρίση

Η επτάχρονη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό: Σε κάθε κλάδο, οι μικρές επιχειρήσεις δεν αντέχουν στο νέο περιβάλλον και κλείνουν με αποτέλεσμα τα ποσοστά αγοράς που έχουν να οδηγούνται στους υγιείς και μεγάλους του χώρου. Ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία διανομής αναψυκτικών και ποτών "Μπακαλάρος ΑΕ" η οποία άφησε τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Μπεγουλάκι και εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο της Κόκα Κόλα στο Ρίο.

Με 5 εταιρείες σε πλήρη ανάπτυξη από Πάτρα μέχρι Ηγουμενίτσα και πάνω από 100 εργαζομένους, η "Μπακαλάρος ΑΕ", διαθέτει τώρα έξι φορές μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους και άλλα 360 τετραγωνικά γραφείων ώστε να λειτουργήσει καλύτερα.
Με ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό, πρότυπες μεθόδους αποθήκευσης, ακρίβεια δρομολογίων, και διαρκή εκσυγχρονισμό παντού η "Μπακαλάρος ΑΕ" αυξάνει το πελατολόγειο της κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη της αγοράς και εδραιώνει την μεγάλη εικοσαετή φήμη της που την θέλει αξιόπιστη και δυνατή σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποδειχθεί έτοιμη για την κρίση που βιώνει η αγορά.