Η Δυτ. Ελλάδα φέρνει τη χρυσή βίζα

Την είσοδό της στο πρόγραμμα «γκόλντεν βίζα» προετοιμάζει η Δυτική Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει εισαχθεί με νόμο του 2013 και στην πραγματικότητα δεν συνιστά βίζα, αλλά άδεια διαμονής 5ετούς διάρκειας η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών υπό προϋποθέσεις.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η απόκτηση ακίνητης περιουσίας συγκεκριμένης αξίας ή να προχωρήσουν σε επένδυση κεφαλαίων (εκατομμυρίων €) σε έργα υποδομών ή σε ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Υπήκοοι τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε μια από αυτές τις κατηγορίες, δύνανται με την υποβολή αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών να αποκτήσουν την άδεια παραμονής.

Από το 2013 που ξεκίνησε το πρόγραμμα «γκόλντεν βίζα» με μόλις 21 αγορές ακινήτων, έφτασε το 2019, μόνο στους πρώτους 9 μήνες, να έχει 1.410 αγορές.

Οι μόνοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η πολυδαίδαλη γραφειοκρατία, οι διάσπαρτες πηγές πληροφόρησης, και οι χρονοβόρες διαδικασίες.

Το έργο που προκήρυξε η Περιφέρεια έχει ως στόχο να δώσει λύσεις σ’ αυτά τα προβλήματα. Ειδικότερα, ζητάει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και καθορισμό προδιαγραφών της πλατφόρμας «γκόλντεν βίζα».

Ενα από τα τρία παραδοτέα του έργου είναι η αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η αναλυτική περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την αγορά ακινήτου από ξένο επενδυτή και την έκδοση της «γκόλντεν βίζα», η καταγραφή των εμπλεκόμενων μερών (ιδιωτών, επαγγελματιών, και φορέων) κ.ά.