Ερύμανθος: Στις 31 Μαΐου η δημοπρασία για τα ευκάλυπτα του Ισώματος

Στις 31 Μαΐου θα διεξαχθεί η δημοπρασία εκποίησης της ξυλείας από το κλάδεμα 150 ευκαλύπτων της επαρχιακής οδού Βασιλικού - Ισώματος, διαδικασία που όρισε ο Δήμος Ερυμάνθου να 'ναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική στο Δημαρχείο της Χαλανδρίτσας, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, από 9:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, θα επαναληφθεί την 7 Ιουνίου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στις 22.950 ευρώ για το σύνολο της ξυλείας, ώστε να επακολουθήσουν άλλες μεγαλύτερες τουλάχιστον κατά 50€ από την προηγούμενη.

Η χρονική διάρκεια της εκποίησης είναι 1 μήνας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για 1 επιπλέον.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί στην Τοπική Κοινότητα Ισωματος για εργασίες στην περιοχή.