Ακόμα πιο ασφαλής ο δρόμος Πατρών - Πύργου

Σε διορθωτικές παρεμβάσεις προχωρά η εργολαβία του έργου οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου. Όπως έγινε γνωστό οι αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

-Αφαιρούνται οι διπλοί κώνοι στο ύψος του Γομοστού όπου και θα τοποθετηθεί μια σειρά από κώνους.

-Στη διασταύρωση της εθνικής οδού με τα Νιφορέικα δημιουργείται κόμβος ώστε να είναι δυνατή η έξοδος οχημάτων στην κατεύθυνση Πύργος-Νιφορέικα.

-Δημιουργείται κόμβος στο ύψος του Γομοστού.

-Δημιουργείται κόμβος στο ύψος των Μποντεΐκων, Λάππα και Βουπρασίου όπου επίσης αφαιρείται η διπλή σειρά κώνων και μπαίνει μονή σειρά.

-Κατασκευάζονται ασφαλείς θέσεις στάθμευσης των λεωφορείων σε Γομοστό, Καραίικα, Ράχη, Σαγαίικα, Λάππα, Βουπράσιο και Μποντέικα, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
–Τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, στηθαία και επιπλέον φωτισμός.

  • Δημιουργία δεκαεπτά (17) νέων εσοχών έκτακτης ανάγκης στα υπεραστικά τμήματα μονής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις. 
  • Εντός των οικισμώνμείωση της επιφάνειας αποκλεισμού στην κεντρική νησίδα (από 4 μ. σε 0,5 μ.) και δημιουργία επιφάνειας αποκλεισμού πλευρικά της οδού με πλάτος 1,75 μ. εκατέρωθεν. 

   Αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν των προαναφερθέντων, το Υπουργείο εξετάζει την διαχείριση περαιτέρω αιτημάτων για τυχόν συμπληρώσεις, οι οποίες – όπως σημείωσαν οι κ.κ Γιαννόπουλος και Μπονάνος – θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα, αλλά δε θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της παρέμβασης και κυρίως, δε θα επηρεάσουν αρνητικά την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι και το ζητούμενο του εν λόγω έργου. 

Να θυμίσουμε πως το έργο είναι ξεχωριστή εργολαβία από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος και στοχεύει στην μείωση των πολλών τροχαίων στην υφιστάμενη εθνική οδό. Τα έργα έχει αναλάβει η ΑΚΤΩΡ και αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.