Ορίστηκαν οι αναπληρωτές πρυτάνεις του ΑΕΙ

Στο ΦΕΚ 2277/21-10-2015 δημοσιεύτηκε ο ορισμός των Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός προτάθηκε από την Πρύτανι, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, που εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο Ιδρύματος.

Στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, των υπηρεσιών που έχουν υπό την ευθύνη τους, καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν την Πρύτανι. Με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνεται πλέον και τυπικά η σύνθεση της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου και ξεκινά η άσκηση των καθηκόντων των μελών της για πλήρη θητεία.

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως έχουν ως εξής:

α) Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

β) Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων.

γ) Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης.

δ) Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας.

ε) Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση που η Πρύτανις ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας και τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.