Εφυγε από τη ζωή ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Στη θλίψη βυθίστηκε η πανεπιστημιακή κοινότητα, της Πάτρας, με την απώλεια του Θεόδωρου Παπαθεοδώρου σε ηλικία 67 ετών. Ο Θ. Παπαθεοδώρου ήταν Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ο Θεόδωρος Σ. Παπαθεοδώρου, γεννήθηκε στην Πάτρα και ήταν Καθηγητής από το 1984, στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ph.D.- Υπολογιστικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων (Purdue University, 1973), M.S. Πολιτικών Μηχανικών - Υπολογιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Κατασκευών (Purdue University, 1975), M.S. Μαθηματικά (Purdue University, 1971), Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1968).

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπηρέτησε σε διάφορες ακαδημαϊκές θέσεις στις ΗΠΑ. Από το 1984 διετέλεσε Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος (2005-σήμερα).

Εισηγήθηκε και επέτυχε την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Tεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.). Διετέλεσε πρώτος Διευθυντής του Ι.Τ.Υ. (1985-1990), επέτυχε και καθοδήγησε τα πρώτα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου και ηγήθηκε της οργάνωσης και της διοικητικής και ερευνητικής ανάπτυξης του. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών. Έχει τύχει απονομής διεθνών διακρίσεων και μεγάλων ερευνητικών επιχορηγήσεων, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διάφορες μελέτες και μεγάλα έργα.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ανέπτυξε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (ΕΥΕ, HPCLab). Υπηρετεί από την αρχή ως Διευθυντής του Εργαστηρίου και έχει εντάξει σ’ αυτό αρκετά ερευνητικά έργα, με τα οποία απασχολούνται και υποστηρίζονται περίπου 50 Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μεταπτυχιακοί ερευνητές. Με τα έργα αυτά έχει αναπτυχθεί τεχνολογική υποδομή μεγάλης αξίας που μαζί με το προσωπικό υποστηρίζουν την έρευνα, τη διεξαγωγή εργασιών σε μαθήματα, όπως και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας και αντίστοιχες διεπιστημονικές εφαρμογές. Λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών για παράλληλους υπολογιστές. Πολυμέσα-υπερμέσα και εφαρμογές τους, ιδιαίτερα εφαρμογές σε δίκτυα και το Διαδίκτυο, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και εφαρμογές για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Σύνθετα περιβάλλοντα λογισμικού. Στα αντικείμενα αυτά έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων μεγάλου κύρους

 

ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

•  Το Πρώτο Βραβείο ερευνητικής εργασίας στο παγκόσμιο συνέδριο υπερυπολογιστών, Dallas, USA, Νοέμβριος 2000.

• Το Μεγάλο Βραβείο για το CD ROM για την Ακρόπολη των Αθηνών, στο Ελληνικό τμήμα του διαγωνισμού Moebius, Μάιος 2003.

• Το Βραβείο Πολιτισμού στον παγκόσμιο Διαγωνισμό Moebius, 2003, για το ίδιο CD ROM.

• Το Ειδικό Βραβείο για το CD ROM για τη ζωή της Μελίνας Μερκούρη, στον παγκόσμιο Διαγωνισμό Moebius, Πεκίνο, Νοέμβριος 2001.

• Το ίδιο CD ROM έλαβε το Πρώτο Βραβείο στο Ελληνικό τμήμα του διαγωνισμού Moebius, Δεκέμβριος 2000, και επελέγη στα 4 πρώτα έργα στην Ευρώπη στον τομέα του Πολιτισμού (Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός EUROPRIX, Σεπτέμβριος 2000).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εισήγαγε και δίδαξε τα πρώτα στην Ελλάδα μαθήματα σε Παράλληλα Συστήματα και Παράλληλους Αλγορίθμους. Στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, εισήγαγε και δίδαξε τα πρώτα μαθήματα σε Επιστημονικό Υπολογισμό, Θεωρία Υπολογισμού και Αλγορίθμους, VLSI κ.ά. Έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις στα θέματα αυτά, καθώς και το βιβλίο “Αλγόριθμοι: Εισαγωγικά θέματα και παραδείγματα” (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Ιανουάριος 1999). Εισήγαγε τον πρώτο στην Ελλάδα παράλληλο υπολογιστή κατανεμημένης μνήμης (υπερκύβος Intel iPSC-2, με 16 επεξεργαστές). Έχει καθοδηγήσει μεγάλο αριθμό διδακτορικών και μαθητές του κατέχουν θέσεις Καθηγητών και άλλες θέσεις ΔΕΠ στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, καθώς και ηγετικές θέσεις στην Βιομηχανία. 

* Η κηδεία του Θ. Παπαθεοδώρου θα γίνει την Τετάρτη στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.