Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου

Ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει αισθητικά παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Πρόκειται για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό 364.873,65€ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική

Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του «Πράσινου Ταμείου» και ίδιους πόρους του Δήμου.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και το έργο είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί εντός του επόμενου ενάμιση μήνα, ώστε να αναδειχτεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του. 

Το έργο αποσκοπεί ώστε να γίνουν αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει, εργασίες επενδύσεων, επιστρώσεων, δημιουργία χώρων πρασίνου και φυτεύσεις, διαμόρφωση πεζοδρομίων, καθιστικών πάγκων, πέργκολες σκίασης, ηλεκτροφωτισμό και αστικό εξοπλισμό, με χρήση υλικών σε αρμονία με το περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης στους τέσσερις οικισμούς: Γάλαρος- Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας, Κούμπερι- Κοινότητας Δροσιάς, Αλεποχώρι-Κοινότητας

Αλεποχωρίου και Ροδιά-Κοινότητας Καλάνιστρας.

Οι ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις, αναμένεται να συνδράμουν στη δημιουργία λειτουργικών και αισθητικά αναβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων, εντός των γραφικών οικισμών, αποτελώντας σημεία χαλάρωσης και επαφής των κατοίκων και των επισκεπτών με τη φύση και την ιστορία του τόπου.

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής ανέφερε ότι, «ο Δήμος μας κάνει πράξεις με έργα και ικανοποιεί τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας πόρους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, αποβλέποντας στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και την διάχυση του τουρισμού, προς όφελος όλων των κοινοτήτων. Οι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων αποτελούν προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, καθώς πρόθεσή μας είναι να δώσουμε «ώθηση» στα χωριά μας, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και οικιστικά χαρακτηριστικά τους. Σκοπός να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία, με δεδομένο ότι οι οικισμοί και οι κοινότητες του Δήμου μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του τόπου μας».