Πάτρα:«Ανα_Κίνηση» από τη Μάρω Γαλάνη.

«Ανα_Κίνηση». Νοέμβριος 2013 - Μάιος 2014. Ένα  ετήσιο εργαστήρι για έντονη, εντατική, βαθύτερη πιο ακανόνιστη ρυθμικά, Aνα_Κίνηση, στην Πάτρα.

Ανοιχτά μαθήματα από 16-30 Οκτωβρίου 2013,
Δευτέρα Τετάρτη 19.οο - 20.3ο...Παρασκευή 1 Νοεμβρίου workshop - audition