Τιμή πώλησης σε μάρκο!!!

Για πρώτη φορά από την είσοδο του ευρώ στην ΕΕ μια γερμανική εφημερίδα, όχι μια τυχαία εφημερίδα αλλά η γερμανική έκδοση των FT, η Financial Times Deutchland, εμφάνισε στην τιμή του φύλλου της για την 21η-23η Οκτωβρίου το γερμανικό μάρκο. Πιο συγκεκριμένα και με άρθρο που τιτλοφορείται "Η διάσωση του ευρώ έχει καταλήξει σε μια φάρσα", στην τιμή της εφημερίδας φαίνεται πρώτα η τιμή σε γερμανικά μάρκα 4,11DM και σε παρένθεση το ισοδύναμο σε ευρώ (!) 2,10.

Πηγή: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63479112

Δείτε επίσης