Στην Άβαξ το οδικό έργο Μπράλος - Άμφισσα, προϋπολογισμού 285 εκατ.

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», προϋπολογισμού 285,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) ανακηρύχθηκε η Άβαξ με έκπτωση 10,1%.

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υποδομών απέρριψε την προσφορά της ΤΕΚΑΛ, που σε κοινοπραξία με την ιταλική CMC SpA και την ΙΝΤΕΡΚΑΤ είχαν μειοδοτήσει με έκπτωση 14%. Το έργο προκηρύχθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο (15/02) και είναι δημόσιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, η Επιτροπή Διαγωνισμού «απέρριψε την προσφορά του οικονομικού φορέα  CMC SpA - ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε. διότι έκρινε ότι δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop. έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου και είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας». Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προδικαστική προσφυγή.

Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης η Μυτιληναίος που έδωσε έκπτωση 6,05%, η Τέρνα με 5,5%, η Intrakat 4,92% και η Άκτωρ 4,89%.  

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, στο τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, μήκους 25 περίπου χλμ.  

Στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται ειδικότερα η κατασκευή 6 ισόπεδων κόμβων, δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων καθώς και η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων (οχετών, γεφυρών, τοίχων,  2 σηράγγων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων οπλισμένης γης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός υπαίθριων έργων, εγκαταστάσεις υπόγειων έργων), κλπ.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης