Στάση πληρωμών με πρόσχημα τις 75 ημέρες που έδωσε η κυβέρνηση για τις επιταγές - Δεν πληρώνουν ούτε αυτοί που μπορούν - Πλήττονται Μεταφορές, Εισαγωγείς, Χονδρέμποροι

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην αγορά η απόφαση για μετάθεση κατά 75 ημέρες της λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, που επιβλήθηκε για όσες επιταγές έχουν ημερομηνία από τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020 και για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή πλήττονται λόγω της κρίσης της πανδημίας. 

Η αναστολή για 2,5 μήνες δημιουργεί οξύ θέμα ρευστότητας σε όλο τον Μεταφορικό κλάδο που έχει μετρητοίς όλες τις υποχρεώσεις (διόδια, καύσιμα, μισθοδοσίες κ.α.) αλλά και τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν αγοράσει και προπληρώσει εμπορεύματα και πρώτες ύλες από το εξωτερικό εδώ και αρκετούς μήνες και βρίσκονται αντιμέτωπες με τη στάση πληρωμών.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα και για τις χονδρεμπορικές επιχειρήσεις που έχουν πουλήσει εμπορεύματα και έχουν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές 3 ή 6 μηνών, η εξόφληση των οποίων παρατείνεται για ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ άλλους 2,5 μήνες. Κανείς δεν εγγυάται ότι οι επιταγές θα πληρωθούν έστω μετά 75 ημέρες.

Το χειρότερο είναι ότι οι επιταγές δεν έχουν καν αντικατασταθεί δηλαδή μιλάμε για εκτεταμενη ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και  πέραν των επιταγών με τις εταιρείες να προσφέρουν έργο αλλά να μην μπορούν να απαιτήσουν καμία είσπραξη αλλά ούτε και να διακόψουν συνεργασίες με μακροχρόνιους πελάτες.  τους.

Οπως εξηγούν εκπρόσωποι του Μεταφορικού κλάδου και των μεγάλων επιχειρήσεων, η αναστολή πληρωμών δημιουργεί μείζον θέμα για την επιβίωσή τους και εντέλει για τη συνέχιση λειτουργίας τους στη χώρα μας, καθώς έχει οδηγήσει την αγορά σε μαζική αθέτηση πληρωμών για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν από το ξέσπασμα της κρίσης.

Σημειωτέον ότι δεν πληρώνουν ούτε αυτοί που μπορούν και αυτό δεν το πρόβλεψε η κυβερνητική απόφαση

Υπάρχει λύση; Ναι υπάρχει με την μεσολάβηση των Τραπεζών. Ο ΣΕΒΕ π.χ. ζητεί σε ό,τι αφορά τις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν διακινηθεί πριν από τις 30 Μαρτίου, είτε αυτές έχουν κατατεθεί στην τράπεζα ή σε εταιρεία factoring είτε είναι στα χέρια του κομιστή, και εφόσον δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκδότη και με την προϋπόθεση ότι αυτός υπάγεται στους πληττόµενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηµατοδοτείται από την τράπεζα ή το factoring.

Η χρηματοδότηση ζητείται να γίνεται ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ως κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα µέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασµού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, µε εγγύηση ελληνικού Δηµοσίου και επιτόκιο 0,5% και να µη ζητείται η κάλυψή του από τον δανειοδοτηθέντα κοµιστή. 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης