Πως η ΑΑΔΕ τινάζει στον αέρα την εθνική πολιτική να γίνει η Ελλάδα χώρα tranzit

Mία μόλις ημέρα μετά τις εκλογές, Δευτέρα 22 Μαίου και ενώ η χώρα δεν είχε πια κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε στην Εφημεριδα της Κυβερνήσεως τον θάνατο του ονείρου να γίνει η Ελλάδα ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προορισμούς tranzit (μέσω αυτής να διακινούνται εμπορεύματα μεταξυ χωρών και κυρίως από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη).

Τι επιβαλλει η ΑΑΔΕ;  ΦΠΑ 24% σε προϊόντα που απλώς περνούν από την Ελλάδα για άλλες χώρες! Τέτοιο καθεστώς  δεν υπάρχει σε καμία άλλα χώρα, ούτε είναι οδηγία της ΕΕ. Έτσι το υπέρογκο κόστος που θα προκύψει αν κάποιοι προτιμούν την Ελλάδα θα είναι δεκαδες εκατομμύρια ευρώ οπότε αναγκαστικά, θα αναζητήσουν άλλα λιμανια για την εξυπηρέτηση τους.

Με αυτή την ακατανόητη και αδικη φορολογική επιδρομή η ΑΑΔΕ ενταφιάζει τις φιλοδοξιες της κυβέρνησης να ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας που θα έχει γινει ένας μεγάλος μεταφορικός κόμβος, ενώ θα καταστραφούν εξελισσόμενοι κλάδοι όπως οι εταιρείες logistics. Θα πληγεί επίσης καίρια ο μεταφορικός κλάδος, ενώ θα δουν τεράστια μείωση εσοδων και τα εμπορικά λιμάνια.

Υπολογίζεται ότι αν επιβληθούν αυτοί οι ακατανοητοι φόροι θα φύγει το 90% της κίνησης.Έτσι υπονομεύεται ευθέως και η προσπάθεια πολλών κλάδων των Μεταφορών να αναδείξουν την Ελλάδα ως διαμετακομιστικο μεταφορικό κεντρο. Ένας δυναμικός κλάδος δεν θα είναι πια αναταγωνιστικός και θα μπει σε βαθιά συρρίκνωση.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΑΑΔΕ είναι: 

-«Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120)» και

-«Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1184/27-09-2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β’ 4512)».

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης