Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 0,12 λεπτά

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης μέχρι 31 Μαΐου 2022 με το ίδιο ποσό επιδότησης των 0,12 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων, ενώ η επιδότηση δεν μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το ποσό της επιδότησης των 0,12 ευρώ ανά λίτρο diesel  μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων

Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης επί του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με το ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών όπως ίσχυαν τον Αύγουστο του 2021.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης