Μόλις 550 επιχειρήσεις κάνουν το 32% του εθνικού μας τζίρου - Έρχονται κίνητρα συγχωνεύσεων

Έρχεται σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για την προώθηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, με στόχο να αλλάξει το τοπίο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που κυριαρχείται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και χαμηλή παραγωγικότητα.

Το 95% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 9 άτομα και μόνο 550 μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες όμως  πραγματοποιούν το 32% του συνολικού τζίρου.

Η ρύθμιση συνδέεται με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δανειοδότηση. Το επιτόκιο των δανείων του Ταμείου υπολογίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, στο 0,35%, που συνιστά ασφαλώς ένα βασικό κίνητρο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει το 30% για υφιστάμενες συνεργασίες και το 40% για νέες συνεργασίες των σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, το επιτόκιο του οποίου αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 2% για μεγάλες επιχειρήσεις έως 6% για σχετικά μικρές. 

Κίνητρα θα προβλέπονται και στον φορολογικό τομέα, με βασικότερο τη μείωση κατά 30% του φορολογικού συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων για 3 χρόνια. Επίσης, μειώνεται κατά 50%, δηλαδή από 1% σε 0,5%, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ακόμη, οι ατομικές επιχειρήσεις που θα συνεργάζονται με άλλες θα δημιουργούν ένα νέο νομικό πρόσωπο και θα φορολογούνται έτσι με ευνοϊκότερους όρους.

Το θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει και κριτήρια, ώστε να είναι πραγματικές οι συνεργασίες. Ετσι, ο τζίρος των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% υψηλότερος από αυτόν του μεγαλύτερου εταίρου.

Ετσι, δεν ευνοείται η εξαγορά μιας πολύ μικρής επιχείρησης από μια μεγάλη. Αντίθετα, μπορεί να εξαγοραστούν πολλές μικρές από μια μεγάλη ή και να συγχωνευθούν δύο ισομεγέθεις από πλευράς τζίρου επιχειρήσεις.

Επίσης, η συνεργασία πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια και να αφορά τουλάχιστον το 20% του τζίρου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, εφόσον έχουν και άλλα αντικείμενα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας την περασμένη Τετάρτη σε εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο στόχο την επιδότηση. «Σας μειώνουμε τη διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη», είπε αναφερόμενος στο κίνητρο του χαμηλού επιτοκίου.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr με πληροφορίες από την "Καθημερινή"

Δείτε επίσης