Μικρομεσαίοι: Μείωση τζίρου στο 46% και αδυναμία πληρωμής φόρων, εισφορών, προμηθευτών ο ένας στους τρεις

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) , περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις, δήλωσαν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 33,4% δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις στο Δημόσιο.

Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, με το ποσοστό να αγγίζει το 16,5%. Οπως διευκρινίζει η έρευνα, 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, κάτι ωστόσο που υποδεικνύει ότι από τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στα τραπεζικά ιδρύματα (46,2%), σχεδόν 1 στις 2 έχει δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να τις αποπληρώσει.

Επιπλέον, το 16,2% των επιχειρήσεων φαίνεται πως δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ήτοι το 74,9%, να δηλώνει, αντίθετα, πως δεν θα αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα.

Ωστόσο, 1 στις 10 επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε οφειλές προς τους προμηθευτές έχει ενταχθεί στο μέτρο αναστολής πληρωμής των επιταγών. Η έρευνα καταλήγει ότι, δεδομένων των παραπάνω στοιχείων, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ένα πλήθος υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που θα αυξήσει περαιτέρω το ήδη υψηλό ιδιωτικό χρέος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για 8 στις 10 επιχειρήσεις είναι 46%. 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης