Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει πλήρη επάρκεια σε φυσικό αέριο ακόμα και αν σταματήσει εντελώς η ροή του ρωσικού

Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία είναι οι µοναδικές χώρες, σύµφωνα µε το ENTSOG, που θα µπορούσαν να αποφύγουν τις αναγκαστικές περικοπές φυσικού αερίου, ακόµη και στο σενάριο της πλήρους διακοπής ρωσικού αερίου και ενός κρύου χειµώνα , λόγω της πρόσβασης σε πρόσθετες αγορές LNG.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι χώρες της Βαλτικής και η Φινλανδία οι οποίες στο σενάριο ενός κρύου χειµώνα χωρίς ρωσικό αέριο θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε περικοπές της τάξης του 13%, ενώ οι περισσότερες από τις βόρειες και ανατολικές χώρες είναι εκτεθειµένες στο 6% σε περικοπές ζήτησης, ποσοστό που στην Ιταλία περιορίζεται στο 2%.

Η ανάλυση και τα συµπεράσµατα της έκθεσης ερµηνεύουν σε µεγάλο βαθµό τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτηµα της αντιµετώπισης της ενεργειακής κρίσης στο εσωτερικό της Ε.Ε. και τη δυσκολία µιας κοινής και αποτελεσµατικής απόφασης.

Το ENTSOG στο Winter Supply Outlook αξιολογεί την ικανότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος φυσικού αερίου να αντεπεξέλθει µε κανονικές ή κρύες συνθήκες χειµώνα και καταστάσεις υψηλής ζήτησης. Η ανάλυση διερευνά την πιθανή εξέλιξη των αναγκών εφοδιασµού και των αποθεµάτων στις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του χειµώνα στο σενάριο πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου.

Με τα αποθέµατα στο 40% των αποθηκών οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστεί να πάνε σε περικοπές της τάξης του 12% και µε τα αποθέµατα στο 20% οι περικοπές αυξάνονται στο 17% σε όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Το ENTSOG επισηµαίνει στην έκθεσή του την ανάγκη συνεργασίας των κρατών-µελών αλλά και τις αδυναµίες στήριξης των χωρών του βορρά από τις χώρες του νότου που διαθέτουν LNG λόγω συµφόρησης των δικτύων.

Χωρίς προετοιµασία για τον χειµώνα 2023-2024, η κατάσταση θα µπορούσε να επιδεινωθεί. Οι αποθήκες θα εξαντληθούν τον Απρίλιο του 2023 και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα καλύπτουν λιγότερο από 15% την 1η Οκτωβρίου 2023, αφήνοντας την Ε.Ε. πιο εκτεθειµένη σε κινδύνους εφοδιασµού, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης